Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

O kredycie słów kilka

Pojęcie kredytu bankowego jest dosyć złożone i ciężko jest je jednoznacznie zdefiniować. Na ogół każdy wie co to jest kredyt, ale jeśli przyszłoby mu podać jego pełną definicję miałby z tym pewien problem. Tak naprawdę definicja wynika z tego na czym polega w ogóle branie kredytów bankowych. Inaczej mówiąc kredyt bankowy jest niczym innym jak umową jaka zostaje zawarta w formie pisemne, pomiędzy dwiema stronami. Z jednej strony jest bank, zaś z drugiej osoba kredytobiorcy. W umowie określone są dokładne wytyczne odnośnie danego kredytu. Bank zobowiązuje się, że udostępni kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy, na dany cel. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się, że przeznaczy pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem i jednocześnie zobowiązuje się, że zwróci bankowi cała pożyczoną sumę, łącznie z odsetkami jakie zostaną mu od tej sumy naliczone przez bank. Odsetki są niczym innym jak zarobkiem banku na udzielaniu kredytów i pożyczek, wejdź na najtańszy kredyt i zobacz jaki bank zarobi na Tobie najwięcej a jaki najmniej.

Kredyt bankowy jest dosyć specyficzną relacją zobowiązaniową, którą charakteryzuje terminowość, zwrotność i oprocentowanie. Jak widać można określić bardziej dokładnie czym jest kredyt bankowy jeżeli zna się jego cechy charakterystyczne i wie się w jaki sposób dochodzi do otrzymania kredytu z banku i co w zamian przyjdzie temu bankowi oddać.

Funkcje jakie pełni kredyt.

Kredyt ma za zadanie spełniać określone funkcje. Można takich funkcji wymienić cztery rodzaje. Pełni on funkcję emisyjną, stymulacyjną, dochodową i restrukturyzacyjną. Funkcja emisyjna kredytu jest inaczej mówiąc kreacją pieniądza, jaka jest realizowana przez Narodowy Bank Polski., w ramach polityki pieniężnej danego państwa. Wyróżnia się tutaj również kredyty jakie udzielane są przez banki komercyjne.

Funkcja stymulacyjna i dochodowa kredytu.

Każdy kredyt ma za zadanie spełniać funkcję stymulacyjną. Zjawisko to polega na wykorzystaniu instrumentów polityki kredytowej związanych z rozwojem gospodarczym. Wykorzystuje się również czynniki produkcyjne takie jak kapitał, praca i ziemia. W przypadku funkcji dochodowej jej realizacja jest bezpośrednia. W przypadku, kiedy stopa procentowa kredytu jest mniejsza niż stopa inflacji funkcja dochodowa realizowana jest w sposób bezpośredni. Tak samo jeżeli kredyt wpływa na powiększenie się dochodów poprzez powiększenie działalności wytwórczej. Ostatnia z funkcji jaką spełnia kredyt to funkcja restrukturyzacyjna. Polega ona na oddziaływaniu na przemiany własnościowe i strukturalne jakie zachodzą w gospodarce. Każda z wyżej wymienionych funkcji jest bardzo ważna, zarówno dla banku, który udziela kredytu jak i dla osoby, która się na ten kredyt decyduje.