Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Podstawowe pojęcia przy kredycie gotówkowym

Podstawową zaletą kredytów gotówkowych jest ich dostępność, dlatego też tak chętnie po nie sięgamy w różnych często nieprzewidzianych sytuacjach. Chcąc ubiegać się o kredyt gotówkowy, warto, jest znać podstawowe pojęcia z nim związane, które tutaj omówimy, a pełen artykuł znajdziesz na tej stronie, a także przydatny ranking ofert czy porady.

Kwota kredytu

Każdy ma inne zasady w tej kwestii, ale w każdym przypadku jest określona zarówno minimalna, jak i maksymalna kwota kredytu. Możliwość otrzymania maksymalnej dostępnej kwoty jest uzależniona od naszej indywidualnej sytuacji (zarobki, koszty utrzymania) oraz wyniku oceny naszej zdolności kredytowej dokonanej przez bank. Maksymalną wysokość kredytu zgodnie z literą prawa ogranicza np. to, że chcemy ubiegać się o kredyt bez zgody małżonka. E zależności od banku bez zgody współmałżonka można się ubiegać o kwoty od 15 do 20 tys. zł. Osoby z negatywną historią w Biurze Informacji Kredytowej nie otrzymają żadnego kredytu.

Okres spłaty

Umowa kredytu gotówkowego zawieramy na z góry określony okres, od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Dopuszczalna długość okresu spłaty jest uzależniona od indywidualnych rozstrzygnięć banku, jednakże najczęściej wynosi od 3 miesięcy do 120 miesięcy. Okres kredytowania powinniśmy dobierać optymalnie, nie wydłużając go zanadto, ale jednocześnie dbając o to by wysokość raty, pozwalała na swobodną spłatę zobowiązania.

Rata kredytu

Podpisując umowę kredytu, wybieramy sposób spłaty oraz raty, a mamy do wyboru raty równe lub malejące wraz z upływem okresu kredytowania. Przy ratach równych w każdej kapitał i odsetki są rozłożone w stosunku 50/50. Przy ratach malejących na początku spłaty rata zawiera większą część odsetek, a mniejszą kapitału, co zmienia się wraz z czasem spłaty.

Koszty

Podstawowym kosztem kredytu są odsetki, do których należy doliczyć kilkuprocentową prowizję przygotowawczą pobieraną przez bank za udzielenie kredytu. Prowizja może zostać skredytowana na wniosek Klienta. Dodatkowym kosztem może być ubezpieczenie (obowiązkowe lub dobrowolne) gwarantujące spłatę kredytu przez ubezpieczyciela w razie śmierci, choroby, utraty pracy (nie za porozumieniem stron) czy całkowitej bądź czasowej niezdolności do pracy kredytobiorcy.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania - RRSO

RRSO jest określone przez ustawę o kredycie konsumenckim i liczone przez każdy bank według tego samego wzoru. Wskaźnik ten ujmuje wszystkie koszty kredytu wraz z odsetkami, prowizją i innymi opłatami, które ponosi Klient w związku z otrzymaniem kredytu.

Zabezpieczenia

Większość banków przy kredycie gotówkowym nie wymaga zabezpieczeń, może być jednak wymagane wykupienie ubezpieczenia spłaty kredytu przy wyższych jego kwotach. W przypadku problemów ze zdolnością kredytową może się pojawić wymóg dołączenia poręczyciela (żyranta) lub współkredytobiorcy. W każdym przypadku przy okazji podpisywania umowy kredytowej wymagane jest podpisanie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które umożliwia bankowi sprawne dochodzenie roszczeń w przypadku braku spłaty.