Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Dzielenie kredytów bankowych.

Podział kredytów bankowych.

Kredyty bankowe można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich jest podział kredytów ze względu na typy kredytów. W tym podziale wyróżniamy kredyty dla podmiotów gospodarczych i kredyty dla osób fizycznych. Dodatkowo każda z grup dzieli się jeszcze na podgrupy. Tak więc kredyty dla podmiotów gospodarczych dzielimy jeszcze na kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne, jakie udzielane są na sfinansowanie danej inwestycji. Dodatkowo kredyty obrotowe można podzielić na kredyty w rachunku bieżący i kredytowym. Wśród kredytów w rachunku kredytowym można wymienić kredyty docelowe przeznaczone na umownie przyjętą operację, kredyty na pokrycie zobowiązań bieżących, linie kredytowe oraz kredyty sezonowe udzielane przedsiębiorcom związanym z sezonowością. Kredyty dla osób fizycznych dzielimy na kredyty mieszkaniowe i kredyty konsumpcyjne. Wśród kredytów mieszkaniowych wyróżniamy kredyty hipoteczne i kredyty o innym niż hipoteka zabezpieczeniu. Wśród kredytów konsumpcyjnych wyróżnia się kredyty gotówkowe, samochodowe studenckie i kredyty w rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych.

Kredyty odnawialne i nieodnawialne.

Kredyty mogą mieć dwojaki charakter. Mogą być kredytami odnawialnymi i nieodnawialnymi. W przypadku kredytów odnawialnych spłata takiego kredyty zwiększa kwotę jaka jest dostępna do wypłaty. Jest ona ograniczona limitem jaki przyznał bank. W przypadku kredytów nieodnawialnych można je tylko raz wykorzystać. Spłacając kapitał nie zwiększa się kwota jaką możemy wypłacić. Wniosek o kredyt musi zawierać kwotę o jaką sie ubiegamy, okres na jaki chcemy rozłożyć kredyt i termin jego spłaty. We wniosku powinny znaleźć się również informacje o ogólnym zadłużeniu, co oznacza że trzeba wpisać inne kredyty i pożyczki jeżeli takowe posiadamy. Musi być również wskazana sytuacja finansowa kredytobiorcy, a także ewentualne formy zabezpieczenia kredytu.

Etapy realizacji umowy kredytu bankowego.

Realizacja umowy kredytu bankowego składa sie z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o kredyt. Powinny znaleźć się na nim informacje o jaki kredyt się składamy i na ile rat chcemy go rozłożyć. Aby wniosek był kompletny powinny znaleźć się na nim szczegółowe dane osoby składającej wniosek, a także zaświadczenie o dochodach i ewentualnych kredytach i pożyczkach jakie już ma na swoim koncie. Po złożeniu wniosku kredytowego, bank analizuje naszą sytuacje finansową, a następnie podejmuje decyzję, czy nam ten kredyt przyznać, czy też odmówić z jakiegoś powodu. Po pozytywnej decyzji następuje podpisanie przez obje strony umowy kredytowej. Następnie ma miejsce wypłata kredytu w formie jaka została skazana w umowie. Na koniec bank kontroluje, czy kredyt został wykorzystany w taki sposób jaki zakładano w umowie. Trzeba przestrzegać warunków umowy, gdyż bank może nas skontrolować i w razie jakiś uchybień jakie zauważy może zażądać od nas zwrotu kredytowanej sumy lub naliczy nam karę umowną jaką wskazano w umowie.